aaa
sơn dầu
b
dekor

Tuyển dụng

TUYỂN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Ngày Đăng : 20/04/2018 - 4:35 PM
Công ty Cổ phần Sơn Số 1 hiện đang cần tuyển 10 CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Ngày Đăng : 18/04/2018 - 9:07 AM
Công ty Cổ phần Sơn Số 1 hiện đang cần tuyển 02 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ SƯ HÓA

Ngày Đăng : 16/04/2018 - 2:54 PM
Công ty Cổ phần Sơn Số 1 hiện đang cần tuyển 02 NHÂN VIÊN KỸ SƯ HÓA

TUYỂN NHÂN VIÊN SALE ADMIN (KẾ TOÁN BÁN HÀNG)

Ngày Đăng : 06/04/2018 - 11:22 AM
Công ty Cổ phần Sơn Số 1 hiện đang cần tuyển 02 NHÂN VIÊN SALE ADMIN

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Ngày Đăng : 04/04/2018 - 2:42 PM
Công ty Cổ phần Sơn Số 1 hiện đang cần tuyển 10 NHÂN VIÊN KINH DOANH